Otevření sportovišť v areálu TJ Lodní sporty Olomouc

V souladu s rozhodnutím vlády jsou od pondělí 11. května 2020 otevřena sportoviště v areálu TJ LS Olomouc. Podmínkou využívání sportovišť je dodržování stanovených podmínek:

– Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
– sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) tento ochranný prostředek dýchacích cest mít musí po celou dobu;
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Vstup do areálu je povolen pouze členům bez zdravotních problémů, zejména respiračního charakteru!

Pavel SkulaTJ Lodní sporty Olomouc