Výroční členská schůze KKO

Každoroční oficiální setkání členů se tentokrát konalo ve středu 26. února 2020. Společně jsme zhodnotili jak uplynulou sezónu, tak práci výboru, schválili zprávu o činnosti a výsledky hospodaření za rok 2019, stejně jako plán činnosti na rok 2020, odsouhlasili výši členských příspěvků pro rok 2020 a zvolili delegáty na Valnou hromadu TJ Lodních sportů Olomouc. Diskutována pak byla nejednoduchá situace kolem řeky Moravy v prostorách u loděnice v následujících dvou letech a nezbytnost zintenzivnění náboru nových členů do mládežnických kategorií po umožnění sjízdnosti Moravy na Envelopě. Po oficiálním ukončení schůze proběhlo krátké organizační setkání k akci, která nás čeká v nejbližší době, a to malá oslava uplynulých 80 let od založení olomoucké kanoistiky.