Aktuality

zkouška 2018

Od května se můžete těšit na obnovení chodu těchto stránek...


M ČS KKO

Výbor KKO svolává mimořádnou členskou schůzi KKO ke schválení nových stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem , dne 24.11.2015 v klubovně TJ LS Olomouc od 18 hod.


Návrh Stanov KKO

Výbor KKO předkládá návrh stanov KKO v souladu s novým Občanským zákoníkem.


Info před M ČS KKO

Info pro členy KKO . Zápis z VČS KKO . Volební řád pro M ČS KKO.


Členské příspěvky 2015

Členské příspěvky na rok 2015 .


Nejnovější fotogalerie

Najdete nás na Facebooku
Kalendář
 
 Červen
 POÚTSTČTSONE 
     123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 252627282930   
Partneři
Olomoucký kraj

finančně přispívá na činnost

Město Olomouc

finančně přispívá na činnost

ČSK

finančně přispívá na činnost

Česká olympijská nadace
Odkazy

ČSK oficiální stránky českého svazu kanoistů

Tady najdeš většinu informací okolo našeho sportu. V sekci rychlost pak termínovou listinu závodů, pravidla, kontakty na dalši kluby atd.


Martin Hřivna - Fotoalbum na rajčeti

Fotografie nejen ze závodů od Martina Hřivny. Možnost volného prohlížení a stažení fotografií.


TOPlist

Soutěžní směrnice 2014

 
Soutěžní směrnice 2014
- 1 -
Soutěžní směrnice rychlostní kanoistiky 2014
Obsah
Obsah a úvod
Závazné úpravy v některých článcích Pravidel rychlostní kanoistiky
Část II – Pravidla rychlostní kanoistiky
Část IV – Registrační řád
Tabulková část
Postupové klíče
Rozdělení lodí z rozjížděk do mezijízd a vyjíždění drah v mezijízdách
Vyjíždění drah finálových jízd
Další ustanovení platná pro rok 2014
Nasazování pro losování závodů Mistrovství ČR družstev
Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců 2014
Bodové hodnocení pro Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců
Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců 2014 – veteránů
Zkratky názvů oddílů
Hlavní domácí soutěže v roce 2014
Úvod
Soutěžní směrnice 2014 obsahují závazné změny v Pravidlech kanoistiky platných od 1.ledna 2005 a další ustanovení a prováděcí předpisy pro rok 2014. Přílohou Soutěžních směrnic 2014 jsou údaje o soutěžích v roce 2014 a podrobněji popsané činnosti a úkoly související se závody. Dále jsou uvedeny nové podrobnosti související s registrací členů SRK ČSK.
Závazné úpravy v některých článcích Pravidel rychlostní kanoistiky
Část II - Pravidla rychlostní kanoistiky
Článek 2.2.3 Závody v maratónu, délky
- od 20 km pro muže, ženy
- od 15 km pro juniory, juniorky, veterány a veteránky.
Článek 3.1. Závodník startuje ve věkové skupině odpovídající jeho kalendářnímu věku. Pro určení věkové skupiny je rozhodující časové období od 1.1. do 31.12. daného roku narození.
- benjamínci C, benjamínky C 10 let a mladší
- benjamínci B, benjamínky B 11 let
- benjamínci A, benjamínky A 12 let
- žáci, žákyně 13 – 14 let
- dorostenci, dorostenky 15 – 16 let
- junioři, juniorky 17 – 18 let
- muži, ženy 19 let a starší
- veteráni, veteránky A 35 – 39 let
B 40 – 44 let
C 45 - 49 let
D 50 – 54 let
E 55 – 59 let
F 60 let a starší
Věkové skupiny benjamínků (A,B,C) a veteránů (A – F) jsou považovány za samostatné
věkové skupiny a jako takové je třeba odděleně uvádět na přihláškách k jednotlivým závodům.
Soutěžní směrnice 2014
- 2 -
Článek 3.3. Střídavý start závodníka věkové skupiny žactva, dorostu, juniorů ve své a vyšší věkové skupině je povolen pouze o jednu věkovou skupinu výše.
Závodník smí startovat v jednom závodě na stejné trati a lodní kategorii pouze v jedné věkové skupině.
Střídavý start věkové skupiny benjamínků je povolen jen do lodních kategorií K4 a C4 věkové skupiny žactva.
Článek 4.1. Lodní kategorie pro jednotlivé věkové skupiny:
dospělí, junioři, dorost a žactvo: K1, C1, K2, C2, K4, C4
benjamínci A: MK1, C1, K2, C2, K4, C4
benjamínci B, C: MK1, MC1, K2, C2, K4, C4
benjamínky: MK1, K2, K4
veteráni: K1, C1, K2, C2
veteránky: K1, K2
Článek 4.1.1. V lodní kategorii C1 benjamínci A lze startovat i na lodích MC1.
Článek 4.3.7. Lodě a příslušenství mohou nést označení výrobce, reklamní texty a symboly. Reklamy na tabákový
průmysl a jeho výrobky nejsou povoleny. Další omezení ze strany ČSK platí pouze pro členy
reprezentačních družstev a jsou specifikovány v jednotlivých smlouvách reprezentantů s ČSK.
Článek 4.6.5. Lodě určené ke kontrolnímu měření dojedou po vodě nejkratší cestou k místu kontroly. Posádka po výstupu z lodi z ní vylije vodu a odstraní z lodě všechny nepovolené součásti (čl. 4.6.3.) a následně ji donese do prostoru kontrolního měření. Startovní číslo před vážením odstraní z lodi rozhodčí. V případě zvrhnutí lodě při nebo po průjezdu cílem nebo při indispozici závodníka musí být loď dopravena nejkratší cestou k místu kontroly a vynesena z vody nebo záchranného plavidla až v místě kontroly.
Článek 5.1. Doplňuje se pozice technického delegát
Článek 6.16. Technický delegát SRK ČSK
- kontrola (přejímka) trati společně s VR před závodem.
- komunikace s vedoucím technické čety a pomoc VR při řešení technických problémů.
- sledování průběhu závodu (starty, záchranná služba, kontrola funkce technického zařízení a pod.).
- spolupráce s vrchním rozhodčím a ředitelem závodu.
- písemné vyhodnocení poznatků ze závodu pro STK, případně VV SRK ČSK.
Článek 7. Výbor závodu tvoří minimálně tři osoby:
- vrchní rozhodčí
- ředitel závodu
- třetí nebo další člen.
Třetího nebo dalšího člena jmenuje vrchní rozhodčí. U závodů s finanční účastí SRK ČSK je třetím členem Technický delegát SRK ČSK. Nadpoloviční většina činovníků výboru závodu musí být členem SRK ČSK.
Článek 8.1. Termínová listina závodů SRK ČSK
- Seznam termínů hlavních závodů závodní sezony 2015, jako osnovu termínové listiny, zveřejní SRK ČSK na internetu do 15.11. 2014.
- Termíny svých závodů pro sezonu 2015 a následující zadají pořadatelé samostatně na www.kanoe.cz /rychlost do elektronické termínové listiny nejpozději do 31.1.2015. Po tomto datu bude termínová listina schválena výborem SRK ČSK a stává se tak závaznou.
- Závody se musí uskutečnit v termínu uvedeném v rozpise závodu.
- SRK ČSK si vyhrazuje ve výjimečných a odůvodněných případech právo změny termínů hlavních závodů sezony..
Soutěžní směrnice 2014
- 3 -
Článek 9.1.5. Pořadatel je povinen neprodleně po skončení závodu zveřejnit výsledky na internetu. Je povinen dodat na SRK ČSK 2 x kompletní výsledky v elektronické podobě (CD), nebo v podobě písemné. Pokud o to některý oddíl do času startu závodu písemnou formou požádá, je pořadatel povinen dodat mu výsledky v písemné formě.
Článek 9.1.7. Článek se ruší..
Článek 9.2.1. V článku se upravuje použití praporků na startovních a cílových bójkách. Praporky nejsou nutné.
Článek 9.2.2. Dlouhé tratě
- Závodní trať musí být vytyčena na stojaté nebo mírně tekoucí vodě.
- Trať může být přímá nebo s obrátkami. Start je nutno vyznačit dvěma bójkami v červené barvě, umístěnými ve startovní linii. Lze použít i zařízení pro pevný start.
- Obrátky musí být viditelně označeny. V případě označení obrátky bójkami postačuje vyznačit obrátku jednou bójkou. Směr projíždění je doleva, nebo podle zadání pořadatele.
- Při mistrovství ČR může být trať přímá nebo s obrátkami, mezi kterými musí být rovněž přímá. Vzdálenost od startu k první obrátce musí být minimálně 800 m. Každou obrátku je nutno vyznačit šesti bójkami v jiné barvě než červené. Rozměry všech bójek jsou stejné, nejméně o průměru 40 cm. Poloměr každé obrátky musí být stejný, nejméně 40 m. Obrátky se projíždějí vždy doleva.
Článek 10.3.2. Je-li přihlášeno do jedné disciplíny méně lodí, je možné sloučit tuto disciplínu se stejnou disciplínou nejbližší vyšší věkové skupiny, u věkových skupin veteránů s nejbližší sousední věkovou skupinou, není-li rozpisem, nebo výborem závodu stanoveno jinak.
Článek 10.3.3. Kategorie C1, resp. C2 ženy je sloučena s kategorií C1, resp. C2 juniorky.
Je-li v těchto sloučených kategoriích méně lodí než 3, je možné je sloučit s kategorií C1 dorostenci, resp. C2 dorostenci.
Kategorie C1, resp. C2 dorostenky je sloučena s kategorií C1, resp. C2 žačky. Je-li v těchto sloučených kategoriích méně lodí než 3, je možné je sloučit s kategorií C1 žáci, resp. C2 žáci, nebo C1, resp. C2 ženy a juniorky.
Článek 11.2. Čísla musí být předepsaného rozměru, oboustranně čitelná a nepoškozená. Musí být upevněna ve svislé poloze, v podélné ose lodě, u kanoí před prvním nebo za posledním členem posádky, na kajacích za posledním členem posádky. Způsob upevnění nesmí číslo nijak zakrývat. Loď s číslem chybějícím, špatně uchyceným, nebo jinak nevyhovujícím, nebude připuštěna ke startu.
Článek 11.3. Pro číslování lodí se používá oboustranných čísel vyobrazených na neprůsvitném štítku. Číslice musí být černé s minimálními rozměry: výška 140 mm, šířka čáry 17 mm. Podklad čísel je pro krátké tratě bílý, pro dlouhé tratě a maratón bude stanoven ve startovní listině závodu, nebo specifikován při poradě závodu.
Článek 13.1.3. Závodník je povinen se 2 min před startovním časem jízdy zdržovat ve vyznačeném prostoru, nebo maximálně ve vzdálenosti 100 m nad startovní linií.
Článek 13.2.1. Hromadný start – lodě jsou řazeny na startu v pořadí startovních čísel dle pokynů startéra ve směru jízdy tak, že jejich přídě jsou vyrovnány na startovní linii.
Článek 13.4.1. Na krátkých tratích je povelem výstřel, který může být nahrazen povelem „go“, nebo zvukovým signálem. Povelu předchází upozornění startéra „ready“, při kterém si závodníci dokončí rovnání v blocích, dále povel „set“, při kterém však již závodník nesmí uvést loď žádným způsobem do pohybu. Závodník má v okamžiku startérova upozornění „ready“ poslední možnost, aby zvednutím pádla nebo paže požádal o odůvodněné krátké sečkání se startem. U závodů, kde není k dispozici pevný start, a je-li to na poradě vedoucích oddílů uvedeno, může být použit startovní povel dlouhých tratí a maratónu.
Článek 13.4.2 U dlouhých tratí a maratónu je startovním povelem výstřel., který může být nahrazen povelem „go“ nebo zvukovým signálem. Povelu předchází upozornění startéra „ready“..
Soutěžní směrnice 2014
- 4 -
Článek 13.5.3 Při opakovaném startu na krátkých a dlouhých tratích bude diskvalifikován kterýkoliv chybující závodník. U závodů v maratónu se závodníkovi při druhém napomenutí připočítávají dvě trestné minuty a diskvalifikován je z jízdy až při třetím napomenutí.
Článek 14.3.3. Je povolena jízda na vlně pouze lodi ze stejné, nebo na startu sloučené kategorie.
Článek 15.2 Článek se ruší
Článek 18.2. Při závodu v maratónu je dovoleno poskytnout cizí pomoc. Cizí pomocí se rozumí poskytnutí občerstvení a oblečení, výměna pádla a pomoc s opravou lodi. Výměna lodi není povolena. Cizí pomoc může být poskytnuta pouze ze břehu. Pouze při pádu do vody může závodník přijmout pomoc přímo na vodě od organizované záchranné služby, to znamená při vylití a opětném nástupu do lodi.
Článek 21.1. Pokud závodník porušuje řády, nebo soutěží jinak než čestným způsobem, nebo pokud registrační průkaz závodníka není v souladu s řády, či nebyl předložen ke kontrole, bude ze závodu vyloučen.
Článek 21.2. Závodník může být ze závodu vyloučen, pokud hrubě poruší zásady sportovní etiky, či uráží svým chováním jiné závodníky, rozhodčí, nebo pořadatele.
Článek 21.3. Vyžaduje-li to druh, rozsah, nebo závažnost provinění závodníka nebo vedoucího zúčastněného oddílu, vrchní rozhodčí oznámí tuto skutečnost V SRK ČSK s podnětem k disciplinárnímu řízení.
Článek 22.1.1. Právo startu má pouze závodník s platným registračním průkazem SRK ČSK, který je současně v databázi SRK ČSK na www.kanoe.cz. Pro mistrovství ČR na krátké tratě pouze závodník který je registrován nejpozději 30.6.2014.
Článek 22.1.6. Odstartoval-li závodník v rozporu s ustanovením článku 22.1.1, nebo 22.1.2, bude z výsledků příslušného závodu dodatečně diskvalifikován.
Článek 22.2.3. Závodník musí v závodě nastoupit do všech disciplín, ke kterým byl přihlášen, pokud nebyl řádným způsobem odhlášen. Nenastoupí-li na start, musí vysílající složka (oddíl), která ho přihlásila, uhradit pokutu ve stanovené výši za osobu a start v jedné disciplíně. Výše pokuty je stanovena na 50,- Kč pro žactvo a dorost, 100,- Kč pro juniory a 200,- Kč pro dospělé a veterány. Pokutu je nutno uhradit hospodáři závodu před skončením časového pořadu závodu. Nebude-li pokuta uhrazena, může být vymáhána v dalším závodě SRK ČSK. Nebude-li uhrazena ani v tomto případě, nemusí být závodníkovi povolen start v dalším závodě vyhlašovaném SRK ČSK. Pokuta bude prominuta v případě předložení písemného lékařského potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti závodníka. Toto potvrzení musí být předloženo nejpozději v den nenastoupení startu.
Článek 23.1.1. Vysílající složka má právo, v souladu s řády, přihlásit své členy k závodu. Přihláška musí být vyplněna na www.kanoe.cz/rychlost/, nebo odeslána v elektronické podobě na předepsaném formuláři na příslušnou adresu uvedenou v rozpise závodu. Výjimečně může být přihláška poslána v písemné formě na předepsaném tiskopise SRK ČSK, vyplněna tištěným písmem. Tiskopis musí být opatřen razítkem vysílající složky a odeslán doporučenou poštou nejpozději do 24:00 hodin dne stanoveného rozpisem jako termín přihlášek. Vedoucí družstva musí mít k dispozici pro potřeby pořadatele nebo vrchního rozhodčího kopii přihlášky s podpisem vedoucího a razítkem vysílající složky. Nesprávně vyplněná, neúplná, nebo pozdě odeslaná přihláška nebude přijata.
Článek 23.1.2. Přihláška musí obsahovat:
- Příjmení a jméno závodníků přihlašovaných do jednotlivých disciplín, u závodníků věkových skupin juniorů, dorostu, žactva, benjamínků a veteránů navíc rok narození.
(Věkové skupiny benjamínků (A,B,C) a veteránů (A – F) jsou považovány za samostatné
věkové skupiny a jako takové je třeba je odděleně uvádět na přihláškách.)
- V přihlášce disciplín lodních kategorií K4 a C4 je povoleno přihlásit jen loď, bez uvedení jmen členů posádky. Jmenovitá přihláška musí být v takovém.případě dodána nejpozději na poradě zúčastněných oddílů.
Soutěžní směrnice 2014
- 5 -
Článek 23.2.10. Za změnu přihlášky se nepovažuje výměna závodníka v kategoriích jednotlivců
Článek 23.2.11. Při závodech na krátkých tratích s finanční účastí SRK ČSK v roce 2014 (I.NZ Račice, ČP Chomutov, II.NZ Račice, MČR krátké tratě Račice) bude aplikován pro všechny kategorie odlišný - zpřísněný režim přihlášek a změn.
Konečné termíny elektronických přihlášek jsou stanoveny vždy na pondělí před závodem (do 24,00) viz. rozpisy jednotlivých závodů.
Další změny na všechny závodní dny bude možno provést pouze písemně ve věži rozhodčích do 18 hodin den před zahájením závodů.
Každá tato změna bude zpoplatněna částkou 50,- Kč.
Lékařské potvrzení není důvodem osvobození od poplatku.
Úhrada poplatků bude zahrnuta do startovného.
Výše pokut za nenastoupení na start a způsob jejich úhrady dle článku 22.2.3. zůstávají v platnosti.
Článek 23.3.1. Vysílající složka je povinna zaplatit za účast v závodě startovné, jehož výše je u závodů vyhlašovaných SRK ČSK, nebo pořádaných s finančním příspěvkem SRK stanovena u dospělých na 40,- Kč, u juniorů a dorostu na 30,- Kč, u žáků a benjamínků na 20,- Kč za osobu a start v každé disciplíně. U veteránů je výše startovného na mistrovských závodech 100,- Kč, u ostatních závodů 40,- Kč za osobu a start v každé disciplíně. U ostatních závodů může pořadatel stanovit jinou výši startovného. V takovém případě však musí výši startovného uvést v rozpise závodu.
Článek 23.3.6 Za dodatečnou přihlášku je považována přihláška provedená po termínu přihlášek.
Článek 23.4.8. Je povinen ve výjimečných případech pověřit výkonem funkce vedoucího družstva náhradníka staršího 18 let. O této skutečnosti musí uvědomit vrchního rozhodčího písemnou formou.
Článek 24.1. Výbor SRK ČSK má právo ve výjimečných případech rozhodnout o výjimce ze Soutěžních směrnic.
Část IV - Registrační řád
Článek 1.2.5 Aktuální stav registrace členů oddílů SRK ČSK je upravován a zveřejňován vždy po každé změně na stránkách internetu na adrese: www.kanoe.cz/rychlost/registrace, nebo na oficiálních stránkách ČSK v rubrikách rychlost / legislativa / registrace.
Článek 1.5.2. Přihláška se vyplňuje na předepsaném formuláři „Přihláška k registraci“ platným od roku 2013, tj. s potvrzením o souhlasu k použití osobních údajů přihlašovaných členů, který je k disposici v tištěné i elektronické verzi v sídle ČSK a na internetu. Přihláška se vyplňuje pouze počítačem nebo na psacím stroji, aby se zamezilo chybám ve jménech a i v ostatních údajích.
Článek 1.10. Registrační poplatky
Článek 1.10.1. V roce 2014 jsou oddíly povinny uhradit registrační poplatky za všechny své členy
(10,- Kč pro všechny věkové a zájmové skupiny)do konce března 2014. Za nové členy pak
souhrnně na konci roku 2014. Registrační známky nebudou vydávány.
Článek 1.10.2. Závodníci oddílu, který do uvedeného termínu registrační poplatky neuhradí, nebudou v sezóně 2014
připuštěni ke startům.
Článek 1.10.3. Zaplacené poplatky budou vyznačeny v registrační databázi na www.kanoe.cz. Nezkontrolované
registrační průkazy musí být předloženy při prvním startu závodníka v roce 2014. Zkontrolované
průkazy mají razítkem zřetelně na poslední straně registračního průkazu vyznačeno „14“ a na místě
původně určeném pro registrační známku vyznačeno „2014“. Následně mají tito členové SRK
v registračním seznamu SRK na internetu ve sloupci kontrola vyznačeno „14“.
Soutěžní směrnice 2014
- 6 -
Tabulková část – postupové klíče
Rozdělení lodí do rozjížděk a postupové klíče
Počet
Rozjížďky
Mezijízdy
A finále
B finále
C finále
lodí
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Postup
A
B
C
Postup
Postup
Postup
Postup
Postup
Postup
z rozjížděk
z rozjížděk
z mezijízd
Z rozjížděk
z mezijízd
Z rozjížděk
z mezijízd
10
5
5
4. – 7.
4
1. – 3.
1. – 3.
11
6
5
4. – 7.
5
1. – 3.
1. – 3.
12
6
6
4. – 7.
6
1. – 3.
1. – 3.
13
7
6
4. – 7.
7
1. – 3.
1. – 3.
14
7
7
4. – 7.
8
1. – 3.
1. – 3.
15
8
7
4. – 7.
9
1. – 3.
1. – 3.
16
8
8
4. – 7.
9
1. – 3.
1. – 3.
17
9
8
4. – 7.
9
1. – 3.
1. – 3.
18
9
9
4. – 7.
9
1. – 3.
1. – 3.
+ 1 loď s nejlep. časem
19
7
6
6
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
20
7
7
6
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
21
7
7
7
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
22
8
7
7
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
23
8
8
7
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
24
8
8
8
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
25
9
8
8
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
26
9
9
8
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
27
9
9
9
3. – 5.
9
1. – 2.
1. – 3.
6.
4. – 9.
28
7
7
7
7
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
29
8
7
7
7
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
30
8
8
7
7
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
31
8
8
8
7
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
32
8
8
8
8
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
33
9
8
8
8
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
34
9
9
8
8
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
35
9
9
9
8
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
36
9
9
9
9
2. – 5.
9
9
1.
1. – 2.
3. – 7.
+ 2 lodě s nejlep. časem
+ 1 loď s nejlep. časem
37
8
8
7
7
7
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
38
8
8
8
7
7
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
39
8
8
8
8
7
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
40
8
8
8
8
8
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
41
9
8
8
8
8
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
42
9
9
8
8
8
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
43
9
9
9
8
8
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
44
9
9
9
9
8
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
45
9
9
9
9
9
1. – 5.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
+ 2 lodě s nejlep. časem
Soutěžní směrnice 2014
- 7 -
Rozdělení lodí do rozjížděk a postupové klíče
Počet
Rozjížďky
Mezijízdy
A finále
B finále
C finále
lodí
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Postup
A
B
C
Postup
Postup
Postup
Postup
Postup
Postup
z rozjížděk
z rozjížděk
z mezijízd
Z rozjížděk
z mezijízd
Z rozjížděk
z mezijízd
46
8
8
8
8
7
7
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
47
8
8
8
8
8
7
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
48
8
8
8
8
8
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
49
9
8
8
8
8
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
50
9
9
8
8
8
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
51
9
9
9
8
8
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
52
9
9
9
9
8
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
53
9
9
9
9
9
8
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
54
9
9
9
9
9
9
1. – 4.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
+ 3 lodě s nejlep. časem
55
8
8
8
8
8
8
7
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
56
8
8
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
57
9
8
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
58
9
9
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
59
9
9
9
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
60
9
9
9
9
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
61
9
9
9
9
9
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
62
9
9
9
9
9
9
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
63
9
9
9
9
9
9
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
+ 6 lodí s nejlep. časem
64
8
8
8
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
65
9
8
8
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
66
9
9
8
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
67
9
9
9
8
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
68
9
9
9
9
8
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
69
9
9
9
9
9
8
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
70
9
9
9
9
9
9
8
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
71
9
9
9
9
9
9
9
8
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
72
9
9
9
9
9
9
9
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
+ 3 lodě s nejlep. časem
73
9
8
8
8
8
8
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
74
9
9
8
8
8
8
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
75
9
9
9
8
8
8
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
76
9
9
9
9
8
8
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
77
9
9
9
9
9
8
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
78
9
9
9
9
9
9
8
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
79
9
9
9
9
9
9
9
8
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
80
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
81
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1. – 3.
9
9
9
1. – 3.
4. – 6.
7. - 9.
Soutěžní směrnice 2014
- 8 -
Rozdělení lodí z rozjížděk do mezijízd a vyjíždění drah v mezijízdách
Počet lodí Mezijízda A Mezijízda B Mezijízda C Dráha 1.nej.čas 1 RB 7 2 10 - 18 RA 6 3 RB 5 4 9 RA 4 5 RB 4 6 RA 5 7 RB 6 8 RA 7 9 RC 5 1 RA 5 2 19 - 27 RB 4 3 RC 3 4 9 RA 3 5 RB 3 6 RA 4 7 RC 4 8 RB 5 9 RB 5 RC 5 1 RA 4 RB 4 2 28 - 36 RD 3 RA 3 3 RC 2 RD 2 4 9 9 RA 2 RB 2 5 RB 3 RC 3 6 RC 4 RD 4 7 RD 5 RA 5 8 1.nej.čas 2.nej.čas 9 RC 5 RD 5 RB 5 1 RD 4 RE 4 RE 5 2 37 – 45 RE 3 RC 3 RD 3 3 RC 2 RD 2 RB 2 4 9 9 9 RA 1 RB 1 RC 1 5 RD 1 RE 1 RE 2 6 RB 3 RA 3 RA 2 7 RA 4 RB 4 RC 4 8 1.nej.čas RA 5 2.nej.čas 9 3.nej.čas 2.nej.čas 1.nej.čas 1 RD 4 RE 4 RF 4 2 46 – 54 RF 3 RA 3 RE 3 3 RB 2 RC 2 RA 2 4 9 9 9 RA 1 RB 1 RC 1 5 RD 1 RE 1 RF 1 6 RE 2 RF 2 RD 2 7 RC 3 RD 3 RB 3 8 RA 4 RB 4 RC 4 9 6.nej.čas 5.nej.čas 4.nej.čas 1 RD 3 RC 3 RB 3 2 55 – 63 RC 2 RD 2 RE 2 3 RF 1 RE 1 RD 1 4 9 9 9 RA 1 RB 1 RC 1 5 RG 1 RG 2 RF 2 6 RB 2 RA 2 RA 3 7 RE 3 RF 3 RG 3 8 3.nej.čas 2.nej čas 1.nej.čas 9
Soutěžní směrnice 2014
- 9 -
RC 3 RA 3 RH 3 1 RB 2 RD 3 RD 2 2 64 – 72 RE 2 RC 2 RG 2 3 RA 1 RB 1 RC 1 4 9 9 9 RD 1 RE 1 RF 1 5 RG 1 RH 1 RA 2 6 RH 2 RF 2 RB 3 7 RF 3 RG 3 RE 3 8 3.nej.čas 2.nej čas 1.nej.čas 9
RI 3 RG 3 RH 3 1 RB 2 RC 2 RA 2 2 73 – 81 RE 2 RF 2 RD 2 3 RA 1 RB 1 RC 1 4 9 9 9 RD 1 RE 1 RF 1 5 RG 1 RH 1 RI 1 6 RH 2 RI 2 RG 2 7 RC 3 RA 3 RB 3 8 RF 3 RD 3 RE 3 9
Vyjíždění drah A finálových jízd dle zvolené varianty.
Varianta A Varianta B
Počet lodí
Počet lodí
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 - 36
37 – 81
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 – 36
37 – 81
1
MA 3
MA 3
nej.čas
MC 3
1
MA 2
MA 2
MA 2
MB 3
2
MA 1
MA 1
MB 2
MA 3
2
RB 3
RC 2
MB 1
MC 2
3
RA 3
RB 2
MA 1
MB 2
3
RA 2
RA 2
RD 1
MA 2
4
RB 2
RC 1
RC 1
MC 1
4
RB 1
RB 1
RB 1
MB 1
5
RA 1
RA 1
RA 1
MA 1
5
RA 1
RA 1
RA 1
MA 1
6
RB 1
RB 1
RB 1
MB 1
6
RB 2
RC 1
RC 1
MC 1
7
RA 2
RA 2
RD 1
MA 2
7
RA 3
RB 2
MA 1
MB 2
8
RB 3
RC 2
MB 1
MC 2
8
MA 1
MA 1
MB 2
MA 3
9
MA 2
MA 2
MA 2
MB 3
9
MA 3
MA 3
nej.čas
MC 3
Vyjíždění drah B finálových jízd dle zvolené varianty.
Varianta A Varianta B
Počet lodí
Počet lodí
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 - 36
37 – 81
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 – 36
37 – 81
1
RB 6
MB 7
MA 6
1
RC 6
MA 7
MB 6
2
MA 9
MA 6
MB 5
2
RA 6
MB 6
MC 6
3
MA 7
MB 5
MC 5
3
MA 8
MA 5
MA 5
4
MA 5
MA 4
MA 4
4
MA 6
MB 4
MC 4
5
MA 4
M 3
MB 4
5
MA 4
M 3
MB 4
6
MA 6
MB 4
MC 4
6
MA 5
MA 4
MA 4
7
MA 8
MA 5
MA 5
7
MA 7
MB 5
MC 5
8
RA 6
MB 6
MC 6
8
MA 9
MA 6
MB 5
9
RC 6
MA 7
MB 6
9
RB 6
MB 7
MA 6
Soutěžní směrnice 2014
- 10 -
Vyjíždění drah C finálových jízd dle zvolené varianty.
Varianta A Varianta B
Počet lodí
Počet lodí
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 - 36
37 – 81
Dráha
10 – 18
19 – 27
28 – 36
37 – 81
1
MA 9
1
MB 9
2
MB 8
2
MC 9
3
MC 8
3
MA 8
4
MA 7
4
MC 7
5
MB 7
5
MB 7
6
MC 7
6
MA 7
7
MA 8
7
MC 8
8
MC 9
8
MB 8
9
MB 9
9
MA 9
Další ustanovení platná pro rok 2014
Podmínky pro start závodníka registrovaného v SRK ČSK na závodech v České republice:
1) Závodník může být přihlášen svým oddílem a jeho přihláška bude přijata, jen pokud bude uveden v aktuálním stavu registrace členů oddílů SRK ČSK zveřejněným na stránkách internetu v registrační databázi www.kanoe.cz / rychlost / registrace/.
2) Přihláška závodníka bude přijata pouze od oddílu, který má zaplacen odpovídající počet registračních příspěvků pro rok 2014.
Podmínky pro start příslušníků cizích národních federací neregistrovaných v SRK ČSK na závodech v České republice:
1) Start je povolen, pokud nebude u některého závodu uveden v příslušném rozpise zákaz startu příslušníků cizích národních federací.
2) Závodník bude písemně přihlášen příslušnou národní federací nebo oddílem této federace.
3) Závodník je povinen zaplatit startovné.
Podmínky pro start závodníků registrovaných v ČSK DV na závodech v České republice:
1) Závodník bude písemně přihlášen svým oddílem a přihláška musí obsahovat jeho registrační číslo.
2) V průběhu závodu musí být předložen ke kontrole registrační průkaz ČSK DV, obsahující fotografii závodníka a doklad o lékařské prohlídce, ne starší jednoho roku.
Start závodníků registrovaných v SRK ČSK v zahraničí je možný za těchto podmínek:
1) Budou dodrženy podmínky pozvání a rozpisu pořadatele závodu.
2) Přihlašující oddíl zašle před odesláním přihlášky pořadateli její kopii SRK ČSK.
3) Při startu reprezentačního družstva ČR musí závodník jmenovaný do družstva startovat za toto družstvo.
Právo startu za zahraniční klub má závodník zaregistrovaný v SRK ČSK za těchto podmínek:
1) Přestoupí-li do 1. 11. předchozího roku do zahraničního klubu s tím, že pro start na závodech v ČR bude považován za závodníka neregistrovaného v SRK ČSK.
2) Uzavře-li vždy pro každý rok písemnou dohodu s SRK ČSK, ve které bude stanoveno, na kterých závodech bude startovat za oddíl registrovaný v SRK ČSK a na kterých závodech bude startovat za zahraniční klub. S touto dohodou seznámí SRK ČSK příslušnou cizí národní federaci.
Nasazování pro losování závodů Mistrovství ČR družstev
Ve věkových skupinách dospělých určí závodníky pro nasazení hlavní trenér reprezentace SRK. Ve věkových skupinách mládeže určí závodníky pro nasazení vedoucí trenér SCM.
Přihlašování do vícemístných posádek v disciplínách, které jsou určeny pro konkrétní nominaci do reprezentačního družstva ČR:
Reprezentační trenér má právo přihlásit posádku. Jeho přihláška má přednost před ostatními přihláškami.
Soutěžní směrnice 2014
- 11 -
Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců 2014
Délky tratí a věkové skupiny počítané v roce 2014 do MČR oddílů a Českého poháru:
1. ČP
Račice
21.4.2104
Ústí nad Labem
26 – 27.4.2014
Mistrovství ČR dlouhé tratě
Dospělí
Junioři, dorost,
žactvo,
5 km
2. ČP
Chomutov
10 – 11.5.2014
Závod ČP mládeže,
Junioři, dorost,
žactvo,
200m, 500m, 3km
3. ČP
Račice
6 – 8.6.2014
2. Nominační závod juniorů a dospělých,
Dospělí, junioři, dorost,
Žactvo
200m, 500m, 1km
4. ČP
Račice
1 -3.8.2014
Mistrovství ČR na krátkých tratích
Dospělí, junioři,
dorost, žactvo
200m, 500m, 1km
5. ČP
Týn nad Vltavou
30 -31.8.2014
Mistrovství ČR v maratónu seniorů a juniorů, dlouhé tratě pro dorost a žactvo.
Dospělí, junioři
Dorost
Žactvo
Maraton
8,4 km
4,2 km
Pořadatelé závodů ČP jsou povinni uspořádat závody v rozsahu schváleného a zveřejněného rozpisu závodu a písemné smlouvy s STK – SRK ČSK. Řídící a hodnotící složkou je STK SRK.
Do bodování Mistrovství ČR oddílů a ČP jednotlivců se započítávají pouze výsledky věkových skupin žactva, dorostu, juniorů a dospělých registrovaných v SRK ČSK. Při umístění závodníků nezaregistrovaných v SRK ČSK budou tato místa přesunuta na další hodnocené závodníky.
Sestavuje se žebříček
Mistrovství ČR oddílů = součet všech bodů získaných členy určitého oddílu.
Mistrovství ČR oddílů mládeže = součet všech bodů získaných věkovými skupinami žáků, dorostenců a juniorů určitého oddílu.
Český pohár jednotlivců = součet všech bodů jednotlivce z lodních kategorií K1, K2, K4, resp. C1, C2, C4. Sestavuje se zvlášť pro kajakáře, kanoisty, kajakářky a kanoistky dané věkové skupiny. Do žebříčku Českého poháru jednotlivců se započítávají body získané při ostaršení závodníka v kategoriích, které nejsou vypsány pro věkovou skupinu, ke které daný závodník náleží
Soutěžní směrnice 2014
- 12 -
Bodové hodnocení pro Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců:
 Kategorie jednotlivců se bodují podle bodovacího klíče:
o 1 místo 25 bodů
o 2 místo 21 bodů
o 3 místo 17 bodů
o 4 místo 15 bodů
o 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
o Posledním bodovaným místem je místo 18té při 18 a více startujících posádkách.
o Je-li startujících méně než 18 získává poslední závodník jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.
 Kategorie dvojic se bodují podle bodovacího klíče:
o 1 místo 16 bodů (každý z dvojice)
o 2 místo 13 bodů
o 3 místo 10 bodů
o 4 místo 8 bodů
o 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
o Posledním bodovaným místem je místo 11té při 11 a více startujících posádkách.
o Je-li startujících méně než 11 získává každý závodník poslední posádky jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.
 Kategorie K4 a C4 se bodují podle bodovacího klíče:
o 1 místo 8 bodů (každý z posádky)
o 2 místo 6 bodů
o 3 místo 4 body
o 4 místo 3 body
o 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
o Posledním bodovaným místem je místo 6 té při 6 a více startujících posádkách.
o Je-li startujících méně než 6 získává každý závodník poslední posádky jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.
Soutěžní směrnice 2014
- 13 -
Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců 2014 - veteránů
Délky tratí a věkové skupiny počítané v roce 2014 do MČR oddílů a Českého poháru:
1. ČP
Písek
12.4.2014
Písecká desítka
5 km
2. ČP
Ústí nad Labem
26 – 27.4.2014
MČR dlouhé tratě
5 km
3. ČP
Nymburk
24.5.2014
Nymburská pětistovka
500 m , 3 km
4. ČP
Pastviny
25.5.2014
Dlouhé tratě na Pastvinské přehradě
200 m, 5 km
5. ČP
Olomouc
21 – 22.6.2014
Havel Cup Olomouc
200 m, maraton
6. ČP
Račice
1 -3.8.2014
Mistrovství ČR na krátkých tratích
200 m, 500 m, 1 km
7. ČP
Týn nad Vltavou
30 -31.8.2014
Mistrovství ČR v maratónu
maraton
8. ČP
Černožice
7.9.2014
Černožický kilometr
500 m, 1 km, 5 km
9. ČP
Písek
4.10.2014
Masters maraton Zvíkov
maraton
Do bodování Mistrovství ČR oddílů a ČP jednotlivců – veteránů se započítávají pouze výsledky věkových skupin veteránů registrovaných v SRK ČSK. Při umístění závodníků nezaregistrovaných v SRK ČSK budou tato místa přesunuta na další hodnocené závodníky. Deblové disciplíny se na domácích závodech konají bez dělení do věkových skupin.
Sestavuje se žebříček
1. Mistrovství ČR oddílů - veteránů = součet všech bodů získaných členy určitého oddílu.
2. Český pohár jednotlivců – veteránů = součet všech bodů jednotlivce z lodních kategorií K1, K2, resp. C1, C2. Sestavuje se zvlášť pro kajakáře, kanoisty a kajakářky dané věkové skupiny.
Bodové hodnocení pro Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců – veteránů
je stejné jako bodové hodnocení pro Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců
Soutěžní směrnice 2014
- 14 -
Zkratky názvů oddílů
sekce rychlostní kanoistiky ČSK pro rok 2014
Lokomotiva Beroun
BER
TJ Ostrožská Nová Ves
ONV
Jiskra Bechyně
BCH
Dynamo Pardubice
PAR
Bohemians Praha
BOH
Dynamo Pardubice ORK
PCE
ČAP Račice
CAP
Sokol Předměřice
PDM
Sokol Černožice
CER
Sokol Písek
PIS
Kajak Děčín
DEC
TJ Bohemia Poděbrady
POD
Dukla Praha
DUP
Prazdroj Plzeň
PPL
TJ Frýdek – Místek
FRM
KK Spartak Přerov
PRV
Klub vodních sportů Hranice
HRA
Vodácký oddíl Radotín
RAD
Eska Cheb
CHE
Spartak Sedlec
SED
Sportklub 80 Chomutov
CHO
Prosport Sezemice
SEZ
Rychlostní kanoistika Jablonec
JAB
Sokol Hradec Králové
SHK
Vodní sporty Kadaň
KAD
SK Morava Kojetín
SKM
Kanoistika Kojetín
KOJ
KK Slávia Praha
SLA
Klub vodních sportů Praha
KVS
Sokol Pražský
SOP
Lokomotiva Liberec
Vodní sporty Litovel
LIB
LIT
Sparta Praha
Klub vodních sportů Štětí
SPA
STE
SK Lokomotiva Braník
LOB
Tatran Sedlčany
TSE
Lodní sporty Brno
LSB
Kanoistický klub Týn n.V.
TYN
Modrá hvězda Pardubice
MHP
Chemička Ústí nad Labem
UNL
Spartak Praha Modřany
MOD
Univerzitní sportovní klub Praha
USK
Vodní sporty Nučice
NUC
Slávia VŠ Plzeň
VPL
Lokomotiva Nymburk
NYM
Sport Zbraslav
ZBR
Kanoistický klub Olomouc
KKO
TJ Znojmo
ZNO
Sportovní klub Žamberk
ZAM
Hlavní domácí soutěže v roce 2014
20.4. – 21.4.2014 I. nominační závod Račice
26.4. – 27.4.2014 Mistrovství České republiky dlouhé tratě Ústí nad Labem
10.5. – 11.5.2014 Český Pohár mládeže Chomutov
24.5.2014 Nominační závod maraton Pardubice
6.6. – 8.6.2014 II. nominační závod Račice
1.8. – 3.8.2014 Mistrovství České republiky krátké tratě Račice
30.8. – 31.8.2014 Mistrovství České republiky maraton Týn nad Vltavou
Předběžné časové programy hlavních soutěží v roce 2014
Budou zveřejňovány vždy s dostatečným předstihem na www.kanoe.cz