Aktuality

zkouška 2018

Od května se můžete těšit na obnovení chodu těchto stránek...


M ČS KKO

Výbor KKO svolává mimořádnou členskou schůzi KKO ke schválení nových stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem , dne 24.11.2015 v klubovně TJ LS Olomouc od 18 hod.


Návrh Stanov KKO

Výbor KKO předkládá návrh stanov KKO v souladu s novým Občanským zákoníkem.


Info před M ČS KKO

Info pro členy KKO . Zápis z VČS KKO . Volební řád pro M ČS KKO.


Členské příspěvky 2015

Členské příspěvky na rok 2015 .


Nejnovější fotogalerie

Najdete nás na Facebooku
Kalendář
 
 Červenec
 POÚTSTČTSONE 
       1 
 2345678 
 9101112131415 
 16171819202122 
 23242526272829 
 3031       
Partneři
Olomoucký kraj

finančně přispívá na činnost

Město Olomouc

finančně přispívá na činnost

ČSK

finančně přispívá na činnost

Česká olympijská nadace
Odkazy

ČSK oficiální stránky českého svazu kanoistů

Tady najdeš většinu informací okolo našeho sportu. V sekci rychlost pak termínovou listinu závodů, pravidla, kontakty na dalši kluby atd.


Martin Hřivna - Fotoalbum na rajčeti

Fotografie nejen ze závodů od Martina Hřivny. Možnost volného prohlížení a stažení fotografií.


TOPlist

Info před M ČS KKO

INFO pro členy KKO .
800x600

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KANOISTICKÝ KLUB OLOMOUC

2015_03_10

 

Klubovna areálu LS Olomouc

 

Třída 17. Listopadu 10, Olomouc 779 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis je proveden dle programu schůze:

 

 

 

I. ZAHÁJENÍ

Schůze byla zahájena ve výše popsané klubovně LS Olomouc 10. Února 2015 v 17.00 hodin. Přítomných členů – voličů bylo 23. Přítomen byl předseda Martin Hřivna, celý výbor oddílu, i všichni zástupci kontrolní komise.

 

II. VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ZÁVODNÍKŮ KKO ZA ROK 2014.

Předseda oddílu pronesl zhodnocení úspěchů sezony 2014. Sezonu shodnotil jako úspěšnou. Jako nejlepší závodníky vyhlásil za uplynulou sezonu Filipa Skládala a Michaelu Fasnerovou.

 

III. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

Jednací řád byl schválen všemi přítomnými.

 

IV. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE

Program schůze byl schválen všemi přítomnými.    

 

V. VOLBA KOMISÍ – MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ.

Byla jmenována mandátová, návrhová a volební komise ve složení Luděk Šamšula, Pavel Skula a Filip Skládal.

 

VI. ZPRÁVA O ČINNOSTI KK OLOMOUC ZA ROK 2014 A HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2015. 

Předseda oddílu zhodnotil úspěchy sezony 2014. Sezonu vyhodnotil jako úspěšnou. Nejlepšími závodníky vyhlásil za uplynulou sezonu Filipa Skládala a Michaelu Fasnerovou. Rovněž vyjádřil spokojenost s výsledky naší mládeže korunovanou zapojení našich nejlepších mládežníků do programu SCM. Neopomněl zdůraznit úspěchy našeho družstva masters.

 

VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KK OLOMOUC ZA ROK 2014, VÝHLED NA ROK 2015.

Zprávu o hospodaření klubu prezentoval místopředseda KKO Libor Šamšula. Stav hospodaření za rok 2014 byl k nahlédnutí všem přítomným. V rámci zprávy byly uvedeny všechny zdroje příjmů KKO. Mezi největší příjmy KKO se řadí dotace poskytované Olomouckým krajem, poté dotace poskytnuté Statutárním městem Olomouc a následně příspěvky od ČSK a ČUS a výběr členských příspěvků. Bylo konstatováno, že hospodaření oddílu za rok 2014 je v přebytku řádově 74.000,- Kč.

 

VIII. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2014.

Byly předneseny 2 zprávy revizní komise, které ukládají výboru:

 

A. Otto Kaděrka.

1. Starat se o to, aby prostory KKO nebyly používány jako skladové prostory výrobců lodí a jiných podnikatelských subjektů.

2. Klást důraz na to, aby jakýkoli materiál byl přijat do majetku KKO až po jeho řádném zaknihování do evidence KKO.

3. Dbát na to, aby cestovní faktury byly propláceny až po řádném vyplnění dle požadavků legislativy ČR, zejména vypsat obsazení motorových vozidel závodníky.

 

B. David Sanetrník, Vlastimil Šušlík

1. Byla vznesena kritika o nedostatečném počtu schůzí výboru a nedostatečné účasti na výboru u některých členů. Ta byla posléze v diskuzi vyvrácena předsedou KKO.

2. V rámci zprávy revizní komise byl navržen status 3 náhradníků pro případ nefunkčního výboru. Tento návrh byl zamítnut pro rozpor s platnými a učinnými stanovami KKO.

3. Bylo podotknuto, že se KKO nedostatečně prezentuje na internetových stránkách. Na toto bylo reagováno výborem, že každý má možnost přispět, tedy tento problém je záležitostí celého oddílu KKO, tedy všech členů.

4. Kritice byla podrobena nečinnost při nedodržení placení příspěvků. Tato poznámka byla posléze v diskuzi vyvrácena předsedou KKO a bylo podotknuto, že při vymáhání pohledávek bude upřednostněna slušnost před sankcemi (tedy například vyloučení oddílu).

5. Revizní komise dále kritizovala nekoncepčnost a nesystematičnost přispívání na činnost mládeže. V diskuzi byla tato poznámka vyvrácena předsedou KKO, a to ve všech bodech, zejména byl podotknut, bezprecedentní nákup lodí a pádel i příspěvky na všechna soustředění. Naopak, dospělí závodníci se ohradili proti této krtice s faktem, že si svoji závodní činnost, trening, soustředění i dopravu svoji i mládeže na nedotované závody v podstatě hradí sami a naopak nechtějí ubírat mládeži finanční prostředky na činnost.

6. Dále byl kritizován výbor KKO pro nedodání kompletního účetnictví a sumáře nákladů pro kontrolu účelnosti nákladů. Tato kritika byla posléze v diskuzi vyvrácena předsedou KKO, účetnictví bylo po předchozí domluvě kdykoli k nahlédnutí.

 

IX. DISKUSE.

Předmětem diskuze byly především zprávy revizních komisí. Diskuze byla poté soustředěna na splnění příspěvkové povinnosti u členů Dumbrovský, Hirsch, Havel. Členská schůze byla po diskuzi na 10 minut přerušena z důvodu zhodnocení dalšího postupu volební, mandátové a návrhové komise v dané věci.

 

X. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE.

1. Mandátová komise uznala volební právo členů Dumbrovského a Hirsche, za platné s odůvodněním, že v době volby nebili tito členové zbaveni členství.

2. Mandátová komise uznala výroční členskou schůzi za usnášeníschopnou.

3. Mandátová komise neuznala volební právo Miroslavu Havlovi, neboť nebyl přítomen na výroční schůzi a dle stanov KKO nemůže být na plnou moc brán ohled. Nicméně mandátní komise umožnila tomuto členovi kandidovat do výboru.

 

XI. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE.

Volby proběhly podle platných regulí a ustanovení a v souladu se stanovami KKO.

 

XII. VOLBA ČLENŮ VÝBORU KK OLOMOUC.

1. Byl odsouhlasen většinou 18 hlasů počet členů výboru na 5.

2. Kandidáti pro volbu členů do výboru KKO (dle počtu odevzdaných hlasů voličů)

-  Karel Bránka ml.……. 20

-  Marie Veselá…..……. 14

-  Libor Šamšula...……. 12

-  David Sanetrník.……. 12

-  Tomáš Fasner.……... 11

-  Miroslav Havel...……. 11

-  Renata Švábová.….... 10

-  Martin Hřivna…..……. 10

 

3. Po zveřejnění výsledků voleb členové T. Fasner, L. Šamšula, R. Švábová a M. Hřivna stáhli svou kandidaturu na členy výboru KKO a odstoupili tak z volby.

4. Volební komise neuznala volbu do výboru za platnou, neboť nebylo možné zvolit předepsaný počet členů výboru KKO a volba tak byla přesunuta na novou mimořádnou členskou schůzi, svolanou pro volbu výboru KKO a revizní komise KKO a to dne 8.4.2015.

5. Toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno optickou většinou zúčastněných členů s hlasovacím právem.

 

XIII. VOLBA ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE KK OLOMOUC. 

Volba revizní komise se v souvislosti s neúspěšnou volbou výboru KKO nekonala. Volba revizní komise byla stejně jako volba výboru přesunuta na mimořádnou členskou schůzi a to na den 8.4.2015.

 

XIV. VOLBA 10 ZÁSTUPCŮ NA VALNOU HROMADU TJ LS OLOMOUC.

Optickou většinou bylo zvoleno 10 zástupců na valnou hromadu TJ LS Olomouc:

-  Libor Šamšula

-  Karel Bránka ml.

-  Vlastimil Šušlík

-  Otto Kaděrka

-  Marie Veselá

-  Luděk Šamšula

-  David Sanetrník

-  Filip Skládal

-  Jiří Kodýtek

  

XV. URČENÍ A SCHVÁLENÍ VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2015.

Byly odsouhlaseny nové členské příspěvky většinou 15 hlasů na tyto částky:

- Závodníci 2.500,- Kč

- Členové 3.000,- Kč  ( i veteráni)

- Senioři 500,- (starobní důchodci)

- Nově příchozí děti do 15 let (příchod po 30.6. 2015)  poměrnou částku  /měs.

 

 

XVI. SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KKO. 

Výroční členská schůze naplnila téměř všechny body programu. Jedinými nesplněnými body ze schváleného programu VČS zůstaly, volba výboru KKO a volba revizní komise KKO. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v usnesení, které bylo přijato všemi přítomnými členy bez výhrady.

 

 

 

XVII. ZÁVĚR.  

Výroční členská schůze proběhla plně v souladu se stanovami KKO a legislativou ČR.

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONENormal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

VOLEBNÍ  ŘÁD

Členské schůze Kanoistického klubu Olomouc

 

Článek 1

 

1.      Podle tohoto volebního řádu se volí členové orgánů ve smyslu Stanov KK Olomouc

2.      Právo volit mají delegáti s hlasem rozhodujícím (DHR). členové starší 15-ti let.

 

 

         Článek 2

                                                             Volební komise

 

1.      Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená  členskou schůzí KK Olomouc

2.      Volební komise má 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů DHR. Pokud je navrženo více kandidátů a ti získají nadpoloviční většinu, stanoví se pořadí dle získaných hlasů.

3.      Členové volební komise se volí veřejným hlasováním DHR - aklamací.

4.      Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů.

5.      Činnost komise  zajišťuje předseda komise jmenovaný ze zvolených členů komise. 

 

 

Článek 3

Zásady volby

 

1.      Pokud není uvedeno jinak, volí se tajným hlasováním.

2.      Kandidát může být navržen účastníkem Členské schůze postupně na více funkcí. Pokud je kandidát zvolen a funkci přijme, pozbývá kandidatury na další funkci.

3.      Hlasuje se v pořadí navržených kandidátů. Hlasování se vyjadřuje zapsáním jména na volební lístek a následným vhozením do urny.

4.      Za kandidáty do volených funkcí lze navrhovat pouze přítomné členy KK Olomouc, kteří svoji kandidaturu přijmou. V případě nepřítomnosti musí navrhující doložit písemný souhlas navrhovaného a doklad o jeho členství v KK Olomouc.

5.      Nejprve je volen předseda KK Olomouc, poté členové Výboru  KK Olomouc, dále předseda Revizní komise a členové revizní komise.

6.      Volba předsedy KK Olomouc  a předsedy RK KK Olomouc se provádí tajným hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než 1 kandidát.

7.      Volební komise vychází z návrhů, které jí nebo Členské schůzi byly předloženy přítomnými členy

8.      DHR Členské schůze mají právo se vyjádřit k jednotlivým kandidátům písemně i ústně. V případě, že nebude dostatečný počet kandidátů, rozhodne o formě dalších návrhů jednání Členské schůze .

 

 

Článek 4

Volba předsedy KKO  a předsedy RK  KKO

 

1.      Předsedu  KKO a předsedu RK KK Olomouc volí  přítomní DHR. Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje zakroužkováním jména kandidáta, pro kterého DHR hlasuje. DHR může hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, uskuteční se na tuto funkci 2. kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb, a to podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty.

2.      V případě, že ani ve 2. kole voleb neobdrží jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, volby se opakují.

3.      Při opakované volbě se předsedou Výboru KK Olomouc nebo předsedou RK KK Olomouc ve třetím kole stane kandidát s prostou většinou hlasů přítomných DHR. 

 

 

Článek 5

Volba členů Výboru  KKO

 

  1. Výbor KKO  má mimo předsedy, další členy dle Stanov KK Olomouc.
  2. Zvolený předseda Výboru KKO navrhne kompletní složení Výboru KK Olomouc – jmenovité obsazení .
  3. O návrhu předsedy Výboru KK Olomouc na složení Výboru se hlasuje aklamací najednou. Výbor je zvolen v případě, že návrh obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných DHR.
  4. V případě, že návrh neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, má předseda možnost přednést nový návrh na složení Výboru , o kterém se hlasuje stejným způsobem.
  5. V případě, že ani druhý návrh předsedy nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných DHR, bude probíhat nová volba předsedy dle tohoto volebního řádu.

 

Článek 6

Volba členů RK  KKO

 

  1. Revizní komise má mimo předsedy 2 členy. Volí ji  přítomní DHR Členské schůze .
  2. Volba členů Revizní komise se provádí tajným hlasováním, pokud je navrženo více kandidátů, než je počet členů. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných DHR. V případě, že nebude zvolen daný počet členů RK bude volba opakována s navrženými kandidáty. Do doplnění počtu členů Revizní komise bude zvolen ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů.
  3. Pokud je navržen shodný počet kandidátů jako volných míst, hlasuje se aklamací jednotlivě o každém kandidátu. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných DHR.

 

Článek 7

 

Dojde-li k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, předloží volební komise Členské schůzi  ke schválení doplňující postup volby.

 

 

 

V Olomouci dne 16.3. 2015 

Soubory ke stažení: